gay-sextv
 
 
Prohlášení o shodě s Federálním zákonem o vedení a uchovávání dokladů 18 U.S.C 2257

V souladu s federálním zákonem o vedení a uchovávání dokladů (známého též jako „18 U.S.C. 2257”) všechny osoby vystupující na naší doméně dovršily v době pořizování snímku nejméně 18 let. Potvrzení o věku všech vystupujících osob eviduje z pověření produkce níže uvedený správce záznamů. Veškerý obsah a obrazový materiál je plně v souladu s požadavky zákona 18 U.S.C. 2257 a s ním spojenými předpisy.

Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l.
44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg

help@dditservices.com