gay-sextv
 
 
Prehlásenie o zhode s federálnym zákonom o vedení a uchovávaní dokladov 18 U.S.C. 2257

V súlade s federálnymi zákonmi o spravovaní a uchovávaní dokladov (známeho aj ako „18 U.S.C. 2257“) všetky osoby vystupujúce na našej doméne dosiahli v čase vytvorenia fotografií najmenej 18 rokov. Potvrdenie o veku všetkých vystupujúcich osôb eviduje z poverenia produkcie nižšie uvedený správca záznamov. Všetok obsah a obrazový materiál je plne v súlade s požiadavkami zákona 18 U.S.C. 2257 a s ním spojenými predpismi.

Duodecad IT Services Luxembourg S.à.r.l.
44, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg,
Grand-Duchy of Luxembourg

help@dditservices.com